ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ  ΘΗΛΥΚΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

1, ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ  ΘΗΛΥΚΩΝ  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

1.1    ισοσύλλαβα σε  -η

Ενικός αριθμός

Ονομ. η μητέρα δουλειά γυναίκα θάλασσα
Γεν. της μητέρας δουλειάς γυναίκας θάλασσας
Αιτ. την μητέρα δουλειά γυναίκα θάλασσα
Κλντ.   μητέρα δουλειά γυναίκα θάλασσα

Πληθυντικός αριθμός

Ονομ. οι μητέρες δουλειές γυναίκες θάλασσες
Γεν. των μητέρων δουλειών γυναικών θαλασσίων
Αιτ. τις μητέρες δουλειές γυναίκες θάλασσες
Κλητ.   μητέρες δουλειές γυναίκες θάλασσες

 

1.2    ισοσύλλαβα σε  -η

Ενικός αρισυμός

Ονομ. η αδελφή αυλή αγάπη συνταγή
Γεν. της αδελφής αυλής αγάπης συνταγής
Αιτ. την αδελφή αυλή αγάπη συνταγή
Κλητ.   αδελφή αυλή αγάπη συνταγή

Πληθυντικός αριθμός

Ονομ. οι αδελφές αυλές αγάπες συνταγές
Γεν. των αδελφών αυλών αγαπών συνταγών
Αιτ. τις αδελφές αυλές αγάπες συνταγές
Κλητ.   αδελφές αυλές αγάπες συνταγές

συνέχεια προσεχώς