ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

 1, ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

1.1    ισοσύλλαβα σε  -ας

Ενικός αριθμός

Ονομ. ο άντρας πατέρας ταμίας χειμώνας
Γεν. του άντρα πατέρα ταμία χειμώνα
Αiτ. τον άντρα πατέρα ταμία χειμώνα
Κλητ.   άντρα πατέρα ταμία χειμώνα

Πληθυντικός αριθμός

Ονομ. οι άντρες πατέρες ταμίες χειμώνες
Γεν. των άντρων πατέρων ταμιών χειμώνων
Αιτ. τους άντρες πατέρες ταμίες χειμώνες
Κλητ.   άντρες πατέρες ταμίες χειμώνες

 

1.2 ισοσύλλαβα  σε  -ης

Ενικός αριθμός

Ονομ. ο μαθητής πολίτης ναύτης καλλιτέχνης
Γεν. του μαθητή πολίτη ναύτη καλλιτέχνη
Αιτ. τον μαθητή πολίτη ναύτη καλλιτέχνη
Κλητ.   μαθητή πολίτη ναύτη καλλιτέχνη

Πληθυντικός αριθμός

Ονομ. οι μαθητές πολίτες ναύτες καλλιτέχνες
Γεν. των μαθητών πολιτών ναυτών καλλιτεχνών
Αιτ. τους μαθητές πολίτες ναύτες καλλιτέχνες
Κλητ.   μαθητές πολίτες ναύτες καλλιτέχνες

 

1.3 ισοσύλλαβα  σε  -ος

Ενικός αριθμός

Ονομ. ο αδελφός ουρανός φίλος δάσκαλος
Γεν. του αδελφού ουρανού φίλου δάσκαλου
Αιτ. τον αδελφό ουρανό φίλο δάσκαλο
Κλητ.   αδελφέ ουρανέ φίλε δάσκαλε

Πληθυντικός αριθμός

Ονομ. οι αδελφοί ουρανοί φίλοι δάσκαλοι
Γεν. των αδελφών ουρανών φίλων δάσκαλων
Αιτ. τους αδελφούς ουρανοί φίλοι δάσκαλοι
Κλητ.   αδελφοί ουρανοί φίλοι δάσκαλοι

 

2. ανισοσύλλαβα  σε  -ας, -ης, -ές, -ούς

Ενικός αριθμός

Ονομ. ο ψαράς μανάβης καναπές παππούς
Γεν. του ψαρά μανάβη καναπέ παππού
Αιτ. τον ψαρά μανάβη καναπέ παππού
Κλητ.   ψαρά μανάβη καναπέ παππού

Πληθυντικός αριθμός

Ονομ. οι ψαράδες μανάβηδες καναπέδες παππούδες
Γεν. των ψαράδων μανάβηδων καναπέδων παππούδων
Αιτ. τους ψαράδες μανάβηδες καναπέδες παππούδες
Κλητ.   ψαράδες μανάβηδες καναπέδες παππούδες

συνέχεια προσεχώς